Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 35 αποφοίτων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του «Child Guarantee – Εγγύηση για το παιδί»

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 35 αποφοίτων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του

«Child Guarantee – Εγγύηση για το παιδί»

Σήμερα, Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 35 αποφοίτων των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν από τη ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Child Guarantee – Εγγύηση για το παιδί». Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00. Η ημερήσια καθαρή αποζημίωση των ωφελούμενων, οι οποίοι ασφαλίζονται και για ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ανέρχεται στο ποσό των 29 ευρώ.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι εξής πάροχοι και ωφελούμενοι:

Διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με προσφυγικό – μεταναστευτικό υπόβαθρο και οι Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί που αναπτύσσουν δράσεις για τις οποίες μπορεί να είναι απαραίτητη η διαπολιτισμική μεσολάβηση. Οι συγκεκριμένες θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αφορούν αποκλειστικά αποφοίτους του προγράμματος κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών.

Φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν αποκλειστικά αποφοίτους του προγράμματος κατάρτισης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Παραρτήματα Ρομά που λειτουργούν στους Δήμους της χώρας, ενώσεις Ρομά και οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών σε κοινότητες Ρομά ή αναπτύσσουν συναφείς δράσεις. Οι συγκεκριμένες θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αφορούν αποκλειστικά αποφοίτους του προγράμματος κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών Εκπαίδευσης Ρομά.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα του παρόχου. Για να βρείτε το αρμόδιο ΚΠΑ2 επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/poy-aniko

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: www.dypa.gov.gr

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου