Βρίσκεστε εδώ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην ειδικότητα “Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων” ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος υπάλληλος, υπεύθυνος για τη διαχείριση τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων.

Ειδικότερα, δραστηριοποιείται:

 • στη διαχείριση (παραγγελία, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση) υλικών και ποτών των επισιτιστικών τµηµάτων και µονάδων,
 • στη διοίκηση δωµατίων, ορόφων, τροφίµων και ποτών, συνεδριακών χώρων, καθώς και τµηµάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών και
 • στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών προγραµµάτων διαχείρισης και λειτουργίας όλων των τµηµάτων ενός ξενοδοχείου.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων” θα είναι σε θέση:

 • να οργανώνουν και  να λειτουργούν όλα τα τμήματα μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης
 • να συμμετέχουν στην υποδοχή των πελατών στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη και αναχώρησή τους
 • να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής
 • να ταξινομούν και  να αρχειοθετούν εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
 • να διαχειρίζονται τη διαδικασία έκδοσης παραστατικών και προώθησης στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών
 • να συμμετέχουν σε εξωτερικές εργασίες της ξενοδοχειακής επιχείρησης
 • να υιοθετούν την πολιτική προώθησης τουριστικών προϊόντων και περιοχών
 • να συμμετέχουν στην εξυπηρέτηση των πελατών στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου