Βρίσκεστε εδώ

Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου οι αιτήσεις Παρόχων Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των ΑΕΙ (Δ' φάσης) για ένταξη στο αντίστοιχο Μητρώο Παρόχων

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προβλεπόμενων δικαιολογητικών (Δ’ φάσης) για ένταξη στα Μητρώα των Παρόχων Κατάρτισης Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», που απευθύνεται σε ανέργους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης–NextGenerationEU.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και τα Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα κληθούν να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση