Βρίσκεστε εδώ

Μίσθωση τεσσάρων (4) Λεωφορειων για την μεταφορά των εκπαιδευομενων του ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ Θεσσαλονκης για το σχ. έτος 2024-25

Ηλεκτρονικός Ανοικτός (κάτω των ορίων) Διαγωνισμός για την «Μίσθωση τεσσάρων (4) Λεωφορείων των 50 θέσεων με οκτώ (8) συνοδούς, για την μεταφορά των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑΜΕΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2024-2025»

Η εκτιμώμενη αξία της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των «199.920,00» € πλέον του ΦΠΑ, (13 %) ή «225.909,60» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% ) .

Δείτε εδώ την διακήρυξη