Βρίσκεστε εδώ

Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης

Με τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης ο ΟΑΕΔ επιδιώκει μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις να ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης για εκείνους που αναζητούν εργασία. Η συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα, εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με κύριο φορέα υλοποίησης τον ΟΑΕΔ.  Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση όλων των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ με έμφαση στα Προγράμματα Επιδότησης της Απασχόλησης.