Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, Β’ φάσης, για ένταξη στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης στο πρόγραμμα “Πάω Μπροστά” για 150.000 εργαζόμενους.

Οι Πάροχοι Κατάρτισης, Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ., μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στα αντίστοιχα Μητρώα Παρόχων, Β΄ φάσης του έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζόμενων «Πάω Μπροστά» μέχρι και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, ώρα 23:59.

Μέσω του προγράμματος που υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), προσφέρεται επιδοτούμενη κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Στόχος του προγράμματος, είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το ποσό της επιδότησης ωφελούμενων είναι 5 ευρώ ανά ώρα, δηλαδή συνολικά μπορεί να ανέλθει στα 400 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, πάροχοι κατάρτισης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr, πατώντας αντίστοιχα, στον σύνδεσμο:

Πάροχοι Κ.Ε.Δι.ΒΙ.Μ. των ΑΕI: Υποβολή αίτησης συμμετοχής Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕI
Πάροχοι Κ.Δ.Β.Μ.: Υποβολή αίτησης συμμετοχής Κ.Δ.Β.Μ.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για ένταξη στο μητρώο παρόχων κατάρτισης Β΄φάσης (02.03.2023)