Βρίσκεστε εδώ

Ολοκληρώνεται στις 3 Οκτωβρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων Παρόχων Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) των ΑΕΙ & Παρόχων Αδειοδοτημένων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) για ένταξη στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προβλεπόμενων δικαιολογητικών για ένταξη στα Μητρώα των Παρόχων Κατάρτισης Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 879156/30.9.2022 απόφαση υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

Τα Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης, συγκροτούνται στο πλαίσιο του έργου, «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και οι Πάροχοι Κατάρτισης, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα ενταχθούν στο αντίστοιχο Μητρώο.

Για την επανεκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων παρόχων κατάρτισης, των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ και των αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ, θα προηγηθεί έκδοση σχετικής απόφασης.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση