Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη 60 εργασιακών συμβούλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Σήμερα, Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 60 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU .

Δείτε εδώ το Δελτίο τύπου

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων

Οριστικός  Πίνακας Επιλεγέντων

Οριστικός Πίνακας Απορριφθεισών Αιτήσεων