Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων του Προγράμματος Παιδικών Κατασκηνώσεων ΟΑΕΔ 2020

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα Οριστικά Αποτελέσματα για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις 2020 πατήστε εδώ.