Οριστικοί Πίνακες Επιλογής για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Καρδίτσας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-2021, Πρόσκληση 6429/2.2.2021

Σήμερα, Πέμπτη 25-02-2021, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων, που θα φιλοξενηθούν στον  Βρεφονηπιακό Σταθμό Καρδίτσας του ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2020-2021, όπως έχει καθοριστεί με βάση τη Δημόσια Πρόσκληση ως εξής:
1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2.ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
3.ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ