Οριστικοί πίνακες για τις συμπληρωματικές εγγραφές στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Καρδίτσας ΟΑΕΔ, Πρόσκληση 10378/19.02.2021

Σήμερα, Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων για συμπληρωματικές εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Καρδίτσας του ΟΑΕΔ
για το σχολικό έτος 2020-2021, όπως έχει καθοριστεί με βάση τη Δημόσια Πρόσκληση 10378/19.02.2021.
1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2.ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
3.ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ