Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2016 για 413 θέσεις

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

06-06-2016 Δελτίο Τύπου ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων 

06-06-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

06-06-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων ανά φορέα και ειδικότητα

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Επιλαχόντων ανά φορέα και ειδικότητα με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις 

06-06-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά φορέα και ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 1

06-06-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά φορέα και ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 2

06-06-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά φορέα και ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 3