Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Α' κύκλος (Δημόσια Πρόσκληση Νο 6/2016)

02-08-2016 Δελτίο Τύπου ανάρτησης Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων

02-08-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

02-08-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα

02-08-2016 Πίνακας Αποκλειομένων

 

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις

02-08-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 1

02-08-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 2

02-08-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση 3

 

1. Οδηγός Εφαρμογής για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε
Υ̟ηρεσίες Α’ υ̟ποδοχής, ασύλου και διαχείρισης ̟προσφυγικών ροών – Α’ Κύκλος (ΟΑΕΔ)

2. Οδηγός Υλοποίησης Δράσεων για την προώθηση Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ωφελουμένων (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων)

3. Οδηγός προς Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους  & Υπ. Εσωτερικών) σε κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών για την Υλοποίηση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα Οκτάμηνης Διάρκειας (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων)