Βρίσκεστε εδώ

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ

Στην ειδικότητα “Ωρολογοποιίας” ο εργαζόμενος είναι ειδικευμένος τεχνίτης, με πιστοποιημένες γνώσεις, ικανότητες και επαγγελματικές στάσεις, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που αφορούν στην επιδιόρθωση, τον καθαρισμό και τη ρύθμιση κάθε τύπου μηχανικών, αυτόματων ή ηλεκτρονικών ρολογιών. 

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Ωρολογοποιίας” θα είναι σε θέση:

  • να χειρίζονται τα απαιτούμενα εργαλεία και μηχανές και να κατασκευάζουν διάφορα εξαρτήματα ωρολογίων
  • να εντοπίζουν τις διάφορες βλάβες στη λειτουργία των μηχανισμών των ωρολογίων και να τις διορθώνουν
  • να αποσυναρμολογούν και να συναρμολογούν ένα ρολόι
  • να τοποθετούν  και να ρυθμίζουν εξαρτήματα ωρολογίων και χρονογράφων όλων των τύπων
  • να χρησιμοποιούν υλικά, όργανα μέτρησης, μεθόδους και συσκευές ελέγχου
  • να ρυθμίζουν, να συντηρούν και να επισκευάζουν τα διάφορα είδη ωρολογίων, όπως μηχανικά, ηλεκτρονικά με κρυστάλλους (quartz) ή αναλογικά, εκκρεμή, χρονογράφους
  • να συντηρούν το εργαστήρι τους και να επιμελούνται την ασφάλειά του,
  • να συλλέγουν τα απορριπτόμενα εξαρτήματα από τις επεμβάσεις τους στις εργασίες επισκευής και να τα οδηγούν στην ανακύκλωση

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: