Βρίσκεστε εδώ

Πιλοτική έρευνα αξιολόγησης του web site της Δ.ΥΠ.Α.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε “πιλοτική” έρευνα που διεξάγεται με στόχο την αξιολόγηση του website της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa.gov.gr) και τον εντοπισμό σημείων που χρήζουν βελτίωσης. Η συμμετοχή σας είναι προαιρετική και οι απαντήσεις σας ανώνυμες.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Πατήστε εδώ για να συμμετάσχετε