Βρίσκεστε εδώ

Πιλοτικό πρόγραμμα Ελευσίνας

Πιλοτικό πρόγραμμα Ελευσίνας

  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ Ελευσίνας.

  •  Πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης ανέργων μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ανέργων του ΚΠΑ Ελευσίνας να αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης που θα τους βοηθήσει να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση μόνοι τους ή μαζί με άλλους.

25-11-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας) 

Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας

Ανάρτηση κενών θέσεων/Υποβάλω αναγγελία θέσεων εργασίας

Η αίτηση υποβάλεται μετά την πρόσληψη του προς επιχορήγηση υπαλλήλου.

Β) Πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας

14-01-2019 Δείτε εδώ την πρόσκληση για δήλωση θέσεων πρακτικής άσκησης

Οδηγίες για αναγγελία θέσης πρακτικής άσκησης

Έναρξη προγράμματος

26-11-2018 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος

26-11-2018 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος