Πίνακες Κατάταξης Ανέργων & Λίστες Παρόχων στα πλαίσια του "Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 3000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ"

 

Δημόσια Πρόσκληση Νο9-2016

18-10-2016 Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ανά Περιφερειακή Ενότητα - Ειδικότητα και Εκπαιδευτικό Επίπεδο

18-10-2016 Λίστα Παρόχων ανά Περιφερειακή Ενότητα