Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22 - 29 ετών

Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22 - 29 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού μέσω της δημιουργίας 3.500 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης.

 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος  

22-07-2020 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη προγράμματος)

Προσοχή!!! Η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τον εργοδότη μετά την υποβολή της εντολής κενής θέσης, την υπόδειξη από τον εργασιακό σύμβουλο και την πρόσληψη του ωφελούμενου από την επιχείρηση