Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 8.300 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής  της εντολής κενής θέσης  (ημερολογιακά). 

Με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, αποφασίστηκε η αναστολή υποβολής των ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ για το πρόγραμμα ΝΘΕ 8.300 θέσεων για ανέργους 30 ετών και άνω , από 06-10-2020. Κατόπιν των ανωτέρω ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ στο ανωτέρω πρόγραμμα από εργοδότες υποβάλλονται έως τις 05-10-2020  και ώρα 23:59:59

15-07-2020 Δημόσια Πρόσκληση

15-07-2020 ΦΕΚ 2799/Β/13-07-2020

Προσοχή!!! Η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τον εργοδότη μετά την υποβολή της εντολής κενής θέσης, την υπόδειξη από τον εργασιακό σύμβουλο και την πρόσληψη του ωφελούμενου από την επιχείρηση.