Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ και Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρία (AμεΑ) 

ΣΚΟΠΟΣ

Δημιουργία 2000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων από ειδικές κοινωνικές ομάδες και η επιχορήγηση 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρία.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να προσλάβουν εγγεγραμμένους ανέργους όλων των κατηγοριών,  β) νομικές οντότητες οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και είναι: είτε i) επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού του ν. 3852/2010, είτε ii) είναι επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α΄) για την απασχόληση  αποκλειστικά ωφελουμένων ΑμεΑ, εγγεγραμμένων στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 (ανώτατο δυνατό σύνολο χρονικής διάρκειας οι 24 μήνες).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

02-02-2022 Ενημερωτικό

17-12-2021 Ενημερωτικό

29-06-2021 Ενημερωτικό

09-03-2021 Ενημερωτικό

11-02-2021 Ενημερωτικό

Με την με αριθμ. 933722/13-10-2022 Απόφαση της Υποδιοικήτριας της Δ.ΥΠ.Α αποφασίστηκε η επανέναρξη υποβολής αιτήσεων του «Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ» και του «Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρία (AμεΑ)» για υπαγωγή, από την 13/10/2022 και ώρα 11:00 έως 15/10/2022 και ώρα 15:00 για την κάλυψη δεκαοκτώ (18) κενών θέσεων.

12-09-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (λήξη αιτήσεων προγράμματος)

09-03-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας)

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

04-02-2020 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (τροποποίηση προγράμματος)

20-09-2017 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη προγράμματος)

02-02-2022 Δημόσια Πρόσκληση (5η τροποποίηση)

02-02-2022 ΦΕΚ 137/B'/19-01-2022

02-02-2022 Συχνή ερώτηση (για τον/την ωφελούμενο/η)

17-12-2021 Δημόσια Πρόσκληση (4η τροποποίηση)

17-12-2021 ΦΕΚ 5584/B'/01-12-2021

26-11-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

29-06-2021 Δημόσια Πρόσκληση (3η τροποποίηση)

29-06-2021 ΦΕΚ 2711/B'/24-06-2021

29-06-2021 Συχνή ερώτηση (για τον/την ωφελούμενο/η)

09-03-2021 Δημόσια Πρόσκληση 2η Τροποποίηση

08-03-2021 ΦΕΚ 899/Β'/08-03-2021

09-03-2021 Συχνή ερώτηση (για την ωφελούμενη)

15-07-2020 Δημόσια Πρόσκληση -Τροποποίηση

15-07-2020 ΦΕΚ 2800/Β/13-07-2020

05-02-2019 ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας

Έναρξη του προγράμματος

Ξεκινάει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. To πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ.

20-09-2017 Δημόσια Πρόσκληση

25-09-2017 ΚΥΑ