Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Απασχόλησης σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης

Πρόγραμμα Απασχόλησης σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 5.200 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, για την απασχόληση πτυχιούχων ανέργων, έως 39 ετών, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  • Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με κύρια δραστηριότητα στους τομείς:
  • Ενέργεια 
  • Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα
  •  Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή
  • Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Επιστημονική Ερευνα και Ανάπτυξη
  •  Μεταποίηση – Βιομηχανία
  •  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  •  Υλικά – Κατασκευές
  • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

05-06-2020 Δείτε εδώ το ΦΕΚ Τροποποίησης σχετικά με την προσθήκη επιλέξιμων δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και την αύξηση του ποσού και ποσοστού επιχορήγησης

05-06-2020 Δείτε εδώ την Εγκύκλιο Τροποποίησης-συμπλήρωσης της με αριθμ.13/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης

05-06-2020 Δείτε εδώ το Νέο παράρτημα Ι με επικαιροποιημένους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

02-04-2020 Παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19

23-03-2020 Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19

19-06-2019 Δείτε εδώ την Εγκύκλιο σχετικά με τους ωφελούμενους του προγράμματος

28-11-2018 Δείτε εδώ την Δημόσια Πρόσκληση

28-11-2018 Δείτε εδώ το ΦΕΚ 4800/Β/26-10-2018

28-11-2018 Παράρτημα I (Επιλέξιμοι κλάδοι)

Συνοδευτικά Έντυπα

28-11-2018 Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης

28-11-2018 Έντυπο Β’ Υπόδειγμα

28-11-2018 Αίτηση Επιμήκυνσης Υποβολής Αίτησης Χορήγησης ή/και Καταβολής της Επιχορήγησης

28-11-2018 Aίτηση Επιμήκυνσης Αντικατάστασης Εργαζόμενου (Επιχορηγούμενου ή/και Μη)

28-11-2018 Αίτηση Επιμήκυνσης Χρόνου Επιχορήγησης

28-11-2018 Πρότυπο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου

28-11-2018 Πρότυπο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου