Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 35 αποφοίτων προγραμμάτων κατάρτισης: «Child Guarantee - Εγγύηση για το παιδί»

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 35 αποφοίτους/ες των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Child Guarantee - Εγγύηση για το παιδί»

ΣΚΟΠΟΣ

Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 35 αποφοίτων των προγραμμάτων κατάρτισης Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ

α. Άτομα με προσφυγικό-μεταναστευτικό υπόβαθρο που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών.

β. Άτομα με αναπηρία ή από ιδρύματα που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

γ. Άτομα Ρομά που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών Εκπαίδευσης Ρομά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Δημόσιοι φορείς και Οργανισμοί, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και παραρτήματα Ρομά που λειτουργούν στους Δήμους της χώρας, οι Ενώσεις Ρομά και Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών που εμπλέκονται στην παροχή  αντίστοιχων υπηρεσιών ή αναπτύσσουν συναφείς δράσεις.