Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Έναρξη αιτήσεων παρόχων - επιχειρήσεων

11-07-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (λήξη αιτήσεων παρόχων)

03-07-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη αιτήσεων παρόχων)

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

03-07-2023 Δείτε εδώ τον Πίνακα Θέσεων ανά Υπηρεσία (ΚΠΑ2)

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων

29-06-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

29-06-2023 Δείτε εδώ τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων (ανά ΚΠΑ2)

29-06-2023 Δείτε εδώ τον Οριστικό Πίνακα Αποκλειομένων

29-06-2023 Ενημερωτικό προγράμματος

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

16-06-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

16-06-2023 Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων (ανά ΚΠΑ2)

16-06-2023 Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων

 

24-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (παράταση υποβολής αιτήσεων)

24-05-2023 1η Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης (παράταση αιτήσεων ανέργων)

Έναρξη νέου προγράμματος

24-04-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

24-04-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος

24-04-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

24-04-2023 Δείτε εδώ την ΚΥΑ του προγράμματος