Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στη Δυτική Ελλάδα

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στη Δυτική Ελλάδα

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού. 

24-07-2020 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στην Δυτ. Ελλάδα, έληξε αυτόματα μέσω του  ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων

17-06-2020 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη προγράμματος)