Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα "Attica Publishing"

Πρόγραμμα "Attica Publishing"

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι επιχειρήσεων του κλάδου 58 (Εκδοτικές Δραστηριότητες) της ΝACE ΑΝΑΘ.2 στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειας Αττικής (EL30) με κωδικό έργου EGF/2018/003EL/Attica publishing, οι οποίοι έχουν ωφεληθεί από δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ίδιου έργου και οι οποίοι θα υποδειχθούν από την Αρχή Διαχείρισης/Φορέα Υλοποίησης της Ενέργειας Α του έργου και στη συνέχεια με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ2.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά στους πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο μεταξύ 29/05/2017 έως 28/02/2018, από τις εξής εταιρίες:

  •  324 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ)», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki)
  • 185 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki)
  •  41 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki)