Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες

ΣΚΟΠΟΣ

Η επανένταξη στην αγορά εργασίας 3.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες. Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες, ενώ επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας και ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

01-06-2022 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος (Τροποποίηση)

02-06-2021 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

09-03-2022 Δείτε εδώ την εγκύκλιο της τροποποίησης

09-03-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2ης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η συμπληρωματική αίτηση υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση  της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί  έναρξη δραστηριότητας στην αρµόδια ΔΟΥ. 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

25-11-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

02-06-2021 Ενημερωτικό προγράμματος

2η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης

28-04-2021 2η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2019

28-04-2021 ΦΕΚ 2ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2019

Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης

14-05-2020 Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2019

12-05-2020 Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικά με την διάταξη για την μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ , του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν.3986/2011  (Α΄152)

Έναρξη νέου προγράμματος

14-02-2019 ΦΕΚ 314/Β/7-2-2019

14-02-2019 Δημόσια Πρόσκληση