Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

Ανάρτηση συμπληρωματικών πινάκων (μετά από ένσταση)

20-03-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

20-03-2023 Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή για τους Πίνακες Εγκεκριμένων Ενστάσεων

20-03-2023 Δείτε εδώ τον ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (μετά από ένσταση)

 

13-02-2023 Δείτε εδώ τη 2η τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης

 

Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων

27-01-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

27-01-2023 Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή για τους Πίνακες Αποτελεσμάτων

27-01-2023 Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ)

27-01-2023 Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ 2 (ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ)

 

23-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

05-12-2022Δείτε εδώ την τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης

05-12-2022Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμματος

02-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

02-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης (Παράταση υποβολής αιτήσεων)

Έναρξη νέου προγράμματος

31-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

31-10-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

31-10-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

31-10-2022 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής

31-10-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με πράσινη επισήμανση οι ΚΑΔ που ανήκουν στην ψηφιακή οικονομία, με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)