Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών 30 έως 45 ετών στις ΛΑΠ με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

ΣΚΟΠΟΣ

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 πρώην άνεργοι, ηλικίας 30-45 ετών στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες ηλικίας 30 – 45 ετών (άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ με Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης) που:

  •  Έχουν προβεί σε έναρξη της νέας επιχείρησης από 01/01/2022 και μετά.
  •  Είναι ‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
  •  Έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι).
  •  Οι επιχειρήσεις που δημιούργησαν λειτουργούν εντός των επιλέξιμων Διοικητικών Περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη 

Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμματος

SETEPANEK

Ανάρτηση συμπληρωματικών πινάκων (μετά από ένσταση)

20-03-2023 Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή για τους Πίνακες Εγκεκριμένων Ενστάσεων

20-03-2023 Δείτε εδώ τον ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (μετά από ένσταση)

13-02-2023 Δείτε εδώ τη 2η τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης

Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων

27-01-2023 Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή για τους Πίνακες Αποτελεσμάτων

27-01-2023 Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ)

27-01-2023 Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ 2 (ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ)

05-12-2022Δείτε εδώ την τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης

02-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης (Παράταση υποβολής αιτήσεων)

Έναρξη νέου προγράμματος

31-10-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

31-10-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

31-10-2022 Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής

31-10-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με πράσινη επισήμανση οι ΚΑΔ που ανήκουν στην ψηφιακή οικονομία, με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

SETEPANEK