Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 18 έως 29 ετών με Έμφαση στις Γυναίκες (Β΄ΚΥΚΛΟΣ)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

29-03-2023 10η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-03-2023 Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

16-03-2023 Πίνακας 284 εγκεκριμένων έργων μετά από ένσταση

29-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

29-12-2022 Τροποποίηση Υ.Α. (ΦΕΚ 6791/28-12-2022)

29-12-2022 Πίνακας επιπλέον εγκεκριμένων έργων (297)

22-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

22-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

22-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπορείτε να δείτε με την είσοδό σας στο ΠΣΚΕ.

Έναρξη νέου κύκλου προγράμματος

21-11-2022  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Ολοκλήρωσης αιτήσεων

24-10-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη αιτήσεων)

Για να δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση και το ΦΕΚ του προγράμματος πατήστε εδώ