Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας, πατήστε εδώ

 

12-06-2023 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

12-06-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

12-06-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπορείτε να δείτε με την είσοδό σας στο ΠΣΚΕ.

 

 

01-03-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

01-03-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος

01-03-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

01-03-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμματος

Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

01-03-2023 Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής