Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας, πατήστε εδώ

 

06-06-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

06-03-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

06-03-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμμματος

06-03-2023 Δείτε εδώ την ΥΑ του προγράμματος

06-03-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος

06-03-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

13-03-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης