"Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά", στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Αττικής, της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

20-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

20-02-2023 Δείτε εδώ την τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης (Παράταση υποβολής αιτήσεων)

20-02-2023 Δείτε εδώ την τροποποίηση του ΦΕΚ του προγράμματος

Έναρξη νέου προγράμματος

09-01-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

09-01-2023 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

09-01-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

09-01-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

19-01-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης

Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)