Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, Περιφέρειας Ηπείρου

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

ΣΚΟΠΟΣ

Η προώθηση της αυτοαπασχόλησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, ανέργων ηλικίας 20 έως 44 ετών που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, οι οποίοι/οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο της ΔΥΠΑ που κατά την αίτηση χρηματοδότησης:

• Είναι 20 έως 44 ετών.

• Έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης της Δ.ΥΠ.Α και έχουν συντάξει Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

• Είναι ‘Ελληνες/Ελληνίδες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

• Έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)

• Διαθέτουν βεβαίωση από υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας, Παραρτημάτων Ρομά ή Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων (ή/και από κοινωνικές υπηρεσίες ΟΤΑ) περί κατοικίας στον οικισμό/καταυλισμό

• Σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις

13-03-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμματος

24-05-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτησή σας μπορείτε να δείτε με την είσοδό σας στο ΠΣΚΕ.

13-03-2023  Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου