Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων 30 ετών και άνω στις ΠΑΠ με έμφαση στις γυναίκες

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες

ΣΚΟΠΟΣ

Η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2.

Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του Προγράμματος

Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Οδηγιών εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και Νέας Υποβολής Αίτησης στο πρόγραμμα

logo ΝΘΕ