Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

30-08-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης (υποβολή διμήνων)

26-07-2023 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

14-02-2023 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

11-01-2023 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

27-10-2022 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

31-08-2022 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

21-07-2022 Απόφαση Ένταξης

14-02-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Έναρξη προγράμματος

17-01-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Οδηγιών εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και Νέας Υποβολής Αίτησης στο πρόγραμμα (pdf)

13-04-2022 Δείτε εδώ την τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης

11-04-2022Δείτε εδώ το ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

17-01-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος

17-01-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του Προγράμματος

17-01-2022  Πίνακας επιλέξιμων περιοχών ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο

17-01-2022 Πίνακας εξαιρέσιμων ΚΑΔ (με κόκκινη επισήμανση)

17-01-2022 Ενημερωτικό Προγράμματος

Αφίσα προγράμματος