Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, στην πράσινη οικονομία - Τ.Α.Α

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες

Σκοπός

Η δημιουργία 5.000 νέων, κυρίως «πράσινων» θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας, με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.

Δικαιούχοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας.

Ωφελούμενοι

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών.

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

10-05-2023 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

image003

08-07-2024 Αίτηση επιμήκυνσης προγράμματος

21-07-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Καταβολής Επιχορήγησης Προγράμματος 5000 Τ.Α.Α.

Έναρξη νέου προγράμματος

10-05-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

10-05-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

10-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ

10-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση απασχόλησης ωφελουμένου σε επιλέξιμο ΚΑΔ

10-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Πραγματικών Δικαιούχων

30-06-2023 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

Οδηγίες για την Εφαρμογή Υποχρεώσεων Επικοινωνίας και Προβολής Δράσεων Ελλάδα 2.0

Οδηγίες δικαιούχων

Poster Επιχείρησης

Banner Επιχείρησης

Α) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

10-05-2023 Εγχειρίδιο νέας υποβολής deminimis

10-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση de minimis

10-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Επιλέξιμοι ΚΑΔ του ΚΑΝ. deminimis

10-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII μη επιλέξιμοι ΚΑΔ του ΚΑΝ. deminimis

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

10-05-2023 Εγχειρίδιο νέας υποβολής (ΓΑΚ)

10-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (ΓΑΚ) 

10-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Επιλέξιμοι ΚΑΔ

10-05-2023 Υπολογισμός Ετήσιων Μονάδων Εργασίας

10-05-2023 Πίνακας Υπολογισμού ΕΜΕ

10-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Ορισμός Προβληματικής επιχείρησης

image003