Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω στις MΕΤ με έμφαση στις γυναίκες

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες

ΣΚΟΠΟΣ
Δημιουργία 5.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ  τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως εξής:
• 466,5 ευρώ μηνιαία (5.598 ευρώ ετήσια) για ανέργους (≤12 μήνες) ηλικίας 30-49 ετών
• 559,8 ευρώ μηνιαία (6.717,6 ευρώ ετήσια) για ανέργους (≤12 μήνες) ηλικίας 50 ετών και άνω
• 606,45 ευρώ μηνιαία (7.277,4 ευρώ ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
• 653,1 ευρώ μηνιαία (7.837,2 ευρώ ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
• 699,75 ευρώ μηνιαία (8.397 ευρώ ετήσια) για άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω

 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του Προγράμματος

logo ΝΘΕ

21-06-2024 12η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

05-09-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης (υποβολή διμήνων)

17-12-2021 Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης

01-12-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

25-08-2021 Δείτε εδώ το Παράρτημα ΙΙ - Υ.Δ. Σώρευσης

09-07-2021 Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Νέας Υποβολής

06-07-2021 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

06-07-2021 Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Απόφαση  ένταξης και Τροποποιήσεις

25-08-2023 11η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

29-06-2023 10η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

19-06-2023 9η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

25-04-2023 8η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

14-02-2023 7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

09-12-2022 6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

26-10-2022 5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

25-08-2022 4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

05-07-2022 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

16-03-2022 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

23-12-2021 Δείτε εδώ την Απόφαση Ένταξης

logo ΝΘΕ