Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις ΛΑΠ της χώρας

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών

ΣΚΟΠΟΣ

Δημιουργία 7.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως εξής:

  • 473 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
  • 568 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
  • 615 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους
  • 710 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

11-02-2021 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό

logo ΝΘΕ

 

Πλαίσιο κειμένου: 2

27-01-2022 Πίνακας εξαιρέσιμων ΚΑΔ (με κόκκινη επισήμανση)

09-08-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης (υποβολή διμήνων)

28-01-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ της δεύτερης τροποποίησης του προγράμματος

01-12-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

29-07-2021 Δείτε εδώ το ΦΕΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ) του προγράμματος

28-01-2021 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

28-01-2021 Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση

28-01-2021 Δείτε εδώ το ΦΕΚ 191/Β/25-01-2021

Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

12-03-2021 Οδηγίες για υποβολή ένστασης από τους δυνητικά δικαιούχους

Αφίσα προγράμματος

Απόφαση Ένταξης και τροποποιήσεις

14-12-2023 13η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

12-07-2023 12η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

14-06-2023 11η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

19-05-2023 10η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

14-02-2023 9η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

02-11-2022  8η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

25-08-2022  7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

05-07-2022 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

22-02-2022 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-11-2021 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

30-09-2021 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

12-06-2021 Δείτε εδώ την Απόφαση Ένταξης

logo ΝΘΕ