Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

12-07-2023 12η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

14-06-2023 11η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

19-05-2023 10η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

02-11-2022 8η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Έναρξη Δ΄ κύκλου προγράμματος 

18-07-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

18-07-2022 Πίνακας εξαιρέσιμων ΚΑΔ (με κόκκινη επισήμανση)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος