Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

14-06-202311η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

14-02-2023 9η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

02-11-2022  8η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

25-08-2022  7η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

05-07-2022 Δείτε εδώ την 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

16-03-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

25-02-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Παράταση Υποβολής Αιτήσεων)

Έναρξη Γ΄ κύκλου προγράμματος 

27-01-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

27-01-2022 Πίνακας εξαιρέσιμων ΚΑΔ (με κόκκινη επισήμανση)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος