Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7Α/2021)

01-12-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

01-10-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Επαναπροκήρυξη θέσεων προγράμματος

22-09-2021 Δείτε εδώ τη Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση

21-09-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Αρχική >Αιτήσεις>Υποβολή Αίτησης:  ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ /ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (DE MINIMIS-KAN 1407/2013)

ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ