Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων πρόσληψης 5.000 ανέργων μειονεκτικής  & ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης άνω των 50 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική  και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε  μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό  άνω των είκοσι (20) θέσεων εργασίας με πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.