Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών (με την τροποποίηση της 27/12/2018, το όριο ηλικίας μεταβλήθηκε από άνω των 50 ετών σε άνω των 45 ετών).