Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας

Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης

ΣΚΟΠΟΣ

Με το πρόγραμμα θα επιχορηγηθούν τουλάχιστον 15.000 νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής απασχόλησης και έως κάλυψης του προϋπολογισμού, που δημιουργήθηκαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι ηλικίας 18-66 ετών που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
I. Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά το δωδεκάμηνο που είχε προηγηθεί της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψής τους, από τη δικαιούχο επιχείρηση.
II. Προσλήφθηκαν από την δικαιούχο επιχείρηση την χρονική περίοδο από 01-06-2017 έως 31-05-2018.