Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων "Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας"

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοιν.Σ.Επ, Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό που αντιστοιχεί σε έως 10 θέσεις πλήρους απασχόλησης και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας με πλήρες ωράριο.