Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

ΣΚΟΠΟΣ

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 πρώην άνεργοι, ηλικίας 30-55 ετών στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στις Περιφέρειες Μετάβασης (ΜΕΤ). Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες ηλικίας 30 – 55 ετών (άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ με Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης) που:

  • Έχουν προβεί σε έναρξη της νέας επιχείρησης από 01/01/2022 έως και 16/10/2023.

  • Είναι ‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

  • Έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι).

  • Οι επιχειρήσεις που δημιούργησαν λειτουργούν εντός των επιλέξιμων Διοικητικών Περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης

  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα

  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα

Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του Προγράμματος

antagonistikotitaframeEL (1)

 

 

Ανάρτηση συμπληρωματικών πινάκων (μετά από ένσταση)

14-02-2024 Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή για τον Πίνακα Εγκεκριμένων Ενστάσεων

14-02-2024 Δείτε εδώ τον ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (μετά από ένσταση)

22-12-2023 Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή για την κατάρτιση πινάκων

22-12-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

22-12-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

23-10-2023 Εγχειρίδιο νέας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

23-10-2023 Πίνακας ΚΑΔ (Με πράσινη επισήμανση οι ΚΑΔ που ανήκουν στην ψηφιακή οικονομία, με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

23-10-2023 Πίνακας υπολογισμού ΕΜΕ για του απασχολούμενους σε τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις

20-10-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

16-10-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

Δράσεις δημοσιότητας

Αφίσα προγράμματος

Σήμα 2014-2020 (αρχείο για ιστοσελίδες)

Σήμα 2021-2027 (αρχείο για ιστοσελίδες)

antagonistikotitaframeEL (1)