Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

Έναρξη προγράμματος

18-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

18-05-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό του προγράμματος

18-05-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση (τροποποίηση - επιπλέον 5.000 θέσεις)

18-05-2023 Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή για την προκήρυξη επιπλέον 5.000 θέσεων

11-05-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος (τροποποίηση - επιπλέον 5.000 θέσεις)

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής θα επιλέγουν το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6500 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα επιλέγουν το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 3500 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

03-04-2023 Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ (λήξη υποβολής αιτήσεων)

15-03-2023Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (επανέναρξη αιτήσεων)

15-03-2023 Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή για επανέναρξη αιτήσεων

13-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

03-06-2022 Ενημερωτικό Προγράμματος

03-06-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

03-06-20222 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

03-06-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ

15-09-2022 Τροποποίηση ΦΕΚ

Έντυπα προγράμματος 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΤΤΙΚΗ.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ