Πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 Ανέργων ηλικίας 18-29 ετών

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

01-12-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

Με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, αποφασίστηκε η αναστολή ανάρτησης ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ για το πρόγραμμα ΝΘΕ 8.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, από την 02-02-2021. Κατόπιν των ανωτέρω ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ στο ανωτέρω πρόγραμμα από εργοδότες υποβάλλονται έως την 01-02-2021  και ώρα 23:59:59

26-01-2021 Για να δείτε το δελτίο τύπου πατήστε εδώ

22-07-2020 Δημόσια Πρόσκληση

22-07-2020 ΦΕΚ 2969/Β/20-07-2020

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ

Προσοχή!!! Η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τον εργοδότη μετά την υποβολή της εντολής κενής θέσης, την υπόδειξη από τον εργασιακό σύμβουλο και την πρόσληψη του ωφελούμενου από την επιχείρηση