Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

02-03-2022 ΦΕΚ Τροποποίησης

18-02-2022 Τροποποίηση ΚΥΑ

Έντυπα 

23-03-2021 Αφίσα Ψηφιακού Μάρκετινγκ

23-03-2021 Συμφωνητικό συνεργασίας 

23-03-2021 Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση 

23-03-2021 Παρουσιολόγιο 

23-03-2021 Βεβαίωση Παρόχου για εμπειρία εργαζόμενου-επόπτη

23-03-2021 Βεβαίωση Παρόχου για καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης 

23-03-2021 Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενου - Επόπτη για προϋπηρεσία σε άλλη επιχείρηση

23-03-2021 Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου ως επόπτη

23-03-2021 Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελούμενου / Ασκούμενου

Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή της αποζημίωσης στους ωφελούμενους

08-07-2021  Δείτε εδώ την ανακοίνωση

08-07-2021 Δείτε εδώ τις Οδηγίες για τη Δημιουργία των παρουσιολογίων από τον πάροχο

Ανάρτηση πίνακα εγκριθέντων παρόχων - επιχειρήσεων ανά ΚΠΑ2 

01-06-2021 Δείτε εδώ τον πίνακα

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

19-04-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

19-04-2021 Δείτε εδώ την Απόφαση Παράτασης

Έναρξη νέου προγράμματος 

04-03-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

04-03-2021 ΦΕΚ 842/Β/03-03-2021

04-03-2021 Δημόσια Πρόσκληση

08-03-2021 Συνοπτικό Ενημερωτικό 

08-03-2021 Συχνές ερωτήσεις (για τον ωφελούμενο)

29-03-2021 Συχνές ερωτήσεις για Παρόχους

Έναρξη αιτήσεων παρόχων - επιχειρήσεων 

28-03-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

29-03-2021 Πίνακας θέσεων ανά Υπηρεσία (ΚΠΑ2)

Ανάρτηση οριστικών πινάκων 

26-03-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

26-03-2021 Δείτε εδώ τον Οριστικό Πίνακα κατάταξης ανέργων

26-03-2021 Δείτε εδώ τον Οριστικό Πίνακα Αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

18-03-2021 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

18-03-2021 Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα κατάταξης ανέργων

18-03-2021 Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα αποκλειομένων