Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.000 ανέργους ηλικίας 25-29 ετών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ (Κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων)

Δημόσια Πρόσκληση Νο9/2016

18-08-2016 Δελτίο Τύπου

18-08-2016 ΦΕΚ 2426/Β/5-8-2016 (ΚΥΑ 35451/701/1-8-2016)

18-08-2016 Δημόσια Πρόσκληση

18-08-2016 Παράρτημα - Συμφωνητικό Συνεργασίας

18-08-2016 Φύλλο συμπληρωματικών στοιχείων θέσης άσκησης (Έντυπο Α)

18-08-2016 Μηνιαίο Δελτίο Παρουσιών Ασκούμενου

Δελτίο Τύπου σχετικά με την ενημέρωση των ανέργων

Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτίο τύπου

 

 

Οι πάροχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μία μόνο αίτηση και οι κωδικοί πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθούν κατά την είσοδο στο σύστημα είναι οι κωδικοί της έδρας της επιχείρησης.

Η αίτηση απευθύνεται στην Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης ακόμα και στην περίπτωση που ο πάροχος εκπαιδεύσει τα άτομα και στα υποκαταστήματα.

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων που ακυρώνονται.

Ολοκλήρωση Προγράμματος λόγω κάλυψης θέσεων

Λόγω μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εργοδότες, υπερκαλύφθηκαν μέσα στο πρώτο 24ωρο από την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, οι 3.000 θέσεις του προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για νέους 25-29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

 

14-10-2016 Οδηγός Εφαρμογής

 

Έναρξη διαδικασίας υποδείξεων στα πλαίσια του προγράμματος

 

Πίνακες Κατάταξης Ανέργων & Λίστες Παρόχων

18-10-2016 Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ανά Περιφερειακή Ενότητα - Ειδικότητα και Εκπαιδευτικό Επίπεδο

18-10-2016 Λίστα Παρόχων ανά Περιφερειακή Ενότητα

 

25-10-2016 Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Ασκούμενου

09-11-2016 Βεβαίωση Παρόχων για την καταχώρηση παρουσιών

09-11-2016 Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Ασκουμένων

 

12-12-2016 Οθόνες καταχώρησης παρουσιών ασκουμένων